środa, 25 maja 2016

Budowa balustrady plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Konstrukcja balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Balustrady PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ploty z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz